1. Úvod
  2. Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

 

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

1: prevádzkovateľom internetového obchodu je MSGO s.r.o., Jaseňová 7, 949 01 Nitra IČO: 463 551 46

2: tento zákon upravuje ochranu práv fyzických osôb
3: osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov) a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
4: účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať Vás o tom, ako zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje
5: kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa doručenia,  telefón, e-mail. 
6: doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov 

7: dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu, presnosť alebo vymazanie
8:  Vaše sobné údaje spracúvame za účelom prijatia objednávky, zaevidovania objednávky, vystavenia daňového dokladu

9: Vaše osobné údaje poskytujeme prevádzkovateľovi eshopu, dopravcovi, spoločnosti, ktorá pre nás robí účtovníctvo, štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

10: Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny, prenos je len v rámci členských štátov EÚ.

11: sme povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

12: Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme.

 13: prevádzkovateľ je Vám povinný pred získaním a spracúvaním osobných údajov oznámiť svoje kontaktné údaje, kontaktné údaje na zodpovednú osobu, účel spracúvania osobných údajov, informácie o príjemcoch osobných údajov a poučiť Vás o Vašich právach.

14: máte právo vedieť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov

15: na ochranu a bezpečnosť  Vašich osobných údajov sme prijali potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ eshopu má nastavenú dôslednú heslovú politiku. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje sú zabezpečené antivírovým programom. Osobné údaje spracúvajú len poverené osoby

 

O NÁS

MSGO s.r.o. - prevádzkovateľ webu FERROLISLOVAKIA.SK

Dovozca, distribútor a servisná spoločnosť kotlovej a klimatizačnej techniky FERROLI pre Slovensko.

Ako výhradný zástupca značky Ferroli pre Slovensko, zabezpečujeme záručný a pozáručný servis, maloobchod, veľkoobchod, skladovanie a distribúciu kotlovej techniky, ohrievačov vody, tepelných čerpadiel a náhradných dielov.

KONTAKTY

MSGO s.r.o.

Sklad, odberné miesto a kancelária: Dlhá 96/C, 949 01 Nitra

Jaseňová 7, 949 01 Nitra

IČO: 463 551 46

Email: ferrolisk@gmail.com, ferroli@ferrolislovakia.sk

Maloobchod/veľkoobchod,

Eshop - sklad - výdaj: 

tel: +421 901 726 070, ferrolisk@gmail.com

Prevádzková doba PO-PIA od 8:00 do 16:00 (Obed 12:00-13:00)

Servis a servisná podpora / Eshop: 

Bc. Marek Slaninka

tel.: +421 948 208 331

Fakturácie: Ing. Miriam Šedíková, tel.: +421 905 600 083

Vedenie.: Ing. Valašek Štefan, tel.: +421 948 253 106

Logo
www.ferrolislovakia.sk
8:00 - 16:00 (pracovné dni)
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk